Co je dočasná péče?

Ve spolku Dočasky De De poskytujeme domácí dočasnou péči psům a kočkám pocházejícím z různých podmínek. Staráme se o ně jako právoplatné členy rodiny, řešíme psychický i zdravotní stav a následně pro ně hledáme nové, opravdové domovy, kde budou milováni.

Odkud psi a kočky ve spolku Dočasky De De pocházejí?

Důvody, pro které se u nás psi a kočky objevují, jsou různé – často jde o smrt majitele a zároveň nevoli rodiny o psa/kočku se postarat, o odebrání zvířete policí pro týrání či život v nevhodných podmínkách, v množírnách apod., nebo o zbavení se psa z důvodu přecenění schopností páníčka. Může také jít o zvířata vyhozená na ulici.

Zanedbaný bílý pes

Kde jsou zvířata umístěna?

Každý pes či kočka žije přímo s námi, v teple našich domovů. Nemáme žádné venkovní kotce nebo boudy, kam bychom zvířata umisťovali. Výhodou domácí péče je, že daného jedince velmi dobře poznáte z povahové stránky. Dočaskáři vědí, jak se pes či kočka chová v domácím prostředí, jak vychází s dětmi nebo dalšími zvířaty, socializují je v různých prostředí a jsou s nimi téměř neustále.

Co když potřebují veterinární péči?

Po přijetí zvíře absolvuje kontrolu u veterináře, kde se rozhodne o případné další léčbě či operacích. Někteří jedinci jsou zdraví a potřebují jen základní balíček péče (odčervení, odblešení, vakcinaci), jiní jsou bohužel v horším stavu a potřebují častější péči nebo jsou u nich nutné operace. Všechny psy a kočky, jejichž zdravotní stav to dovolí, necháváme vykastrovat.

Muž krmící psa

Jak probíhá adopce?

Až je zvíře zcela v pořádku a připraveno k adopci, naši dobrovolní fotografové mu udělají krásné fotky. K fotoalbu každého jedince napíšeme detailní popisek s informacemi o jeho minulosti, povaze, případných problémech a požadavcích. Dočtete se v něm také o tom, jaký domov se pro daného psa či kočku hodí. Případný zájemce pak e-mailem nebo telefonicky kontaktuje dočaskáře či vedoucí spolku a po domluvě přijedou na první seznamovací návštěvu. Pokud bude vše v pořádku, následuje adopční předkontrola v místě bydliště zájemců. Chceme vidět, do jakého prostředí zvíře poputuje, a ujistit se, že se tam bude cítit dobře. Nakonec proběhne podpis adopční smlouvy a uhrazení adopčního poplatku. S novou rodinou zůstaneme v kontaktu i nadále, abychom věděli, že je vše v pořádku. Moc nás pak těší fotky a příběhy z nových domovů, které jsou důkazem toho, že dočasná péče má smysl a stojí za to.

Spokojený čený pes ležící na gauči